Infinity Dimensions AB

Investments

burger menu
Infinity investments

Låt oss växa med er!

Letar du efter någon som kan tänka sig investera i ditt mindre bolag?

På Infinity Dimensions förstår vi i grunden drivkraften hos människor som startar eget och vad som krävs för att våga starta, driva och förvalta ett företag. Med egen erfarenhet förstår vi också de uppoffringar och problem dessa männsikor ställs inför på jakten att nå sina drömmar.

Vi är alltid intresserade av att investera i mindre företag och vill självklart höra från dig om du går i dessa tankar.

Men varför skall jag välja Infinity Dimensions och vad kan ni bidra med som investerare?

Vi har kunskap från flertalet branscher och företagspositioner och kommer kunna stötta er på flera sätt. Förutom att bidra med det mest uppenbara, kapital, så kommer vi alltid kunna bistå med rådgivning i många frågor som rör företagande. Till exempel frågor som berör...

Accounting

Bokföring & Redovisning

Accounting

Compliance

Accounting

IT och digitalisering

Accounting

Certifieringar

Tycker du det låter intressant, men vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Du hittar svar på dom vanligast frågorna vi får här nedan och för att sedan kontakta oss är du varmt välkommen att skicka mail till investments@infinitydimensions.se

Vanliga frågor

Vad menar ni med "investera i mindre bolag"?

Att vi investerar i aktiebolag som omsätter mellan 1 - 40 miljoner kr per år.

Jag har en enskild näringsverksamhet. Investerar ni i alla typer av verksamhetsformer?

Nej, vi begränsar oss att endast investera i andra aktiebolag. Detta för att det skall vara en mer trygg investering för oss men även för de som säljer sina andelar.

Investerar ni i utländska bolag?

Nej, vi begränsar oss att endast investera i aktiebolag registerade i Sverige.

Investerar ni i andra bolag oavsett vilka produkter och tjänster det handlar om?

I stort sätt ja om vi anser det vara intressant. Dock investerar vi aldrig i andra bolag som själva eller via sina tjänster eller produkter kan anses vara olagliga, omoralsika eller oetiska.

Kräver ni alltid ett visst inflytande över bolag ni investerar i?

Nej. Det beror helt på det överenskommna upplägget. i dom flesta fall investerar vi endast i mindre andelar och därmed inte har något eller väldigt begränsat med inflytande.

Vilka kontroller gör ni av bolaget och dess företrädare innan ni eventuellt bestämmer er för att investera?

För att skydda oss själva och inte bidra med investeringar som kan kopplas ihop med penningtvätt, annan kriminalitet eller negativ påverkan genomförs dom kontroller vi anser vara nödvändiga i det enskilda fallet. Det kan innefatta noggranna kontroller av bolaget, dess företrädare samt andra involverade intressenter.

Copyright 2024 - Infinity Dimensions AB