IT-konsulter

Infinity Dimensions AB är det lilla IT-konsultbolaget som specialiserar sig på att erbjuda framtidstjänster inom morgondagens IT-miljöer. Med erfarenhet inom teknik, design och affärsstrategi hjälper vi våra kunder att skapa innovativa lösningar som både förbättrar affärsresultat men också kundnöjdhet.

Vi är stolta över vår förmåga att leverera högkvalitativa tjänster som är anpassade till varje kunds unika behov. Vi arbetar med kunder inom alla branscher och sektorer, inklusive finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, försäljning, industri, marknadsföring och mycket mer. Vi är passionerade att hjälpa våra kunder att lyckas och arbetar hårt för att överträffa deras förväntningar. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att ta dina affärer och ideér till nästa nivå.

2023-01-12

Infinity Dimensions AB skriver avtal med LOC Import & Trading AB om framtagning av ny design och plattforms-flytt för deras Hemsida locit.se

2023-01-10

Ellarosetten.se

Infinity Dimensions AB skriver avtal med Ellarosetten om framtagning av ny design och plattforms-flytt för deras
E-butik Ellarosetten.se

2023-01-01

The Swedish Club

Infinity Dimensions AB skriver avtal med Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (The Swedish Club) om utveckling av nytt försäkringssystem.

Våra Tjänster

Design driven prototyping

Våra tjänster inom Design-driven prototyping är en process som involverar användning av designprinciper och tekniker för att skapa och utveckla prototyper för att testa och validera designidéer. Detta tillvägagångssätt betonar vikten av användarcentrerad design och uppmuntrar till samarbete mellan designers, utvecklare och användare.

Processen börjar vanligtvis med en brainstorming-session där designidéer och krav definieras och dokumenteras. Därefter skapas en grundläggande skiss eller ritning av prototypen, som kan användas för att börja testa och utvärdera konceptet. Under denna fas kan även användarstudier och användbarhetstester genomföras för att identifiera eventuella problemområden eller förbättringsområden.

När prototypen har utvecklats och testats kan feedback från användare och intressenter integreras i designen, vilket kan leda till förändringar eller justeringar. Efter att prototypen har optimerats, kan den vidareutvecklas till en mer avancerad modell eller slutlig produkt.

Design-driven prototyping möjliggör snabb iteration och förbättrar samspelet mellan design och utveckling. Genom att skapa en prototyp tidigt i processen kan man på ett effektivt sätt testa och validera designidéer, minska risken för kostsamma misstag och accelerera tiden till marknaden. Detta tillvägagångssätt är särskilt fördelaktigt för utveckling av digitala produkter och tjänster, där feedback från användare är avgörande för att skapa en användarvänlig och framgångsrik produkt.

Business Analysis & Business Intelligence

För tjänster inom Business analysis och Business Intelligence innebär det att vi hjälper till att analysera och utvärdera er företagsdata för att identifiera möjligheter och utmaningar inom organisationen. Det innebär att vi hjälper till att studera verksamheten i detalj för att förstå processer, strukturer och mönster för att hitta områden där man kan göra förbättringar eller ta tillfället i akt att skapa nya affärsmöjligheter. Det kan involvera användning av olika tekniker som data mining, statistisk analys och prediktiv analys för att förutse framtida trender och möjligheter för företaget.

Tillsammans kan business analysis och business intelligence hjälpa organisationer att förstå sina styrkor och svagheter och därmed ta beslut som är baserade på data. Genom att använda dessa verktyg kan organisationer bli mer effektiva och produktiva och ta bättre beslut som leder till framgång

Data structuring & data cleaning

Våra tjänster inom Data structuring och data cleaning innebär att vi hjälper er med att göra er data användbara och lättförståeliga för beslutsfattande och analysändamål.

Data structuring handlar om att organisera data på ett systematiskt sätt för att göra det lätt att söka och analysera. Det innebär att data måste kategoriseras, taggas och struktureras på ett sätt som gör det lätt att hitta och använda för specifika ändamål. Data structuring hjälper till att minska redundans och öka tillförlitligheten och användbarheten av data.

Data cleaning, å andra sidan, är en process för att rensa upp data och göra det lämpligt för analys och användning. Detta inkluderar att ta bort dubletter, fylla i saknade värden och korrigera felaktiga data. Data cleaning är en viktig process för att förbättra kvaliteten på data och minska risken för felaktiga beslut och analys.

App & Webb Design

Våra tjänster inom App-design är specifikt inriktad på att skapa en användarvänlig och intuitiv design för mobil, webb eller desktop-applikationer. Det inkluderar att designa olika funktioner och gränssnitts-element för en enhet, som navigering, layout, interaktionsdesign och användarupplevelse (UX). Vi tar hänsyn till olika faktorer, såsom användning av färger, ikoner och typografi, för att skapa en sammanhängande och användarvänlig design skräddarsydd för er.

Våra tjänster inom Webbdesign är specifikt inriktade på att skapa användarvänliga webbsidor och gränssnitt för desktop och mobila enheter. Det inkluderar design av layout, navigering, interaktionsdesign, responsiv design och UX. Vi tänker också in faktorer som påverkar webbplatsens prestanda, sökoptimering (SEO) och användarvänlighet för att skapa en optimal användarupplevelse.

App- och webbdesign kräver en förståelse för användarbeteende och designprinciper för att skapa en användarvänlig och attraktiv design. Vi har kunskapen om designprogram, verktyg, teknisk förståelse och samarbeta med utvecklare för att se till att designen är genomförbar och anpassad efter eventuella tekniska begränsningar.

Kort om oss

Infinity Dimensions AB bildades 2019 men startade upp sin affärsverksamhet Januari 2023. Vi är ett mindre konsultbolag som riktar in oss på B2B samarbeten och hjälper till att forma morgandagens IT-miljöer.

Jag som äger och driver bolaget heter Christian Alemyr och är i grunden utbildad ekonom som med åren förflyttat mig mer åt IT och den möjlighet detta skapar för oss människor. Med bred erfarenhet inom olika roller och branscher vill jag erbjuda mina kunskaper och tillsammans med er vara med och bidra till skapandet av morgondagens IT-miljöer.

Företaget är lokaliserat i Nol, Ale kommun och vi samarbetar med företag inom alla branscher i hela Sverige.

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter (GDPR) och våra försäljningsvillkor.


Infinity Dimensions AB
Vildrosvägen 24, 449 40 NOL
Org.nr 559225-8163
contact@infinitydimensions.se
+46 706 49 66 81
Godkänd för F-skatt