GDPR

Vi värnar om personlig integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla ett ärende. Vi säljer eller överlämnar aldrig några personuppgifter till tredje part utan rättslig grund.
Vi är ansvariga för behandlingen av eventuella personuppgifter som du lämnat till oss. Personuppgifter kan komma behandlas av oss för att kunna hantera avtal eller förfrågningar samt vid andra tillfällen då du har önskat få vidare information av oss.
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

1. vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

2. Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera ett ärende, avtal eller liknande samt svara på frågor lagrar vi information ditt/din Namn, E-post, telefonnummer, anställning på företag samt anställningstitel.

3. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

4. Rättslig grund
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

5. Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

5.1. E-post / Mobiltelefon
Kommunikation med oss sker främst genom e-post eller telefon. Vi kommer för att kunna kommunicera med berörda personer spara namn, e-post och telefonnummer i våra E-post applikationer och telefoner. Vi använder oss av tjänster från Microsoft 365 samt Apple för att lagra denna data.

5.2. ekonomisystem
För att kunna fullfölja våra förpliktelser vid affär kan nödvändig data om personuppgifter, namn, e-post, telefonnummer behöva registreras i vårt ekonomisystem. Vi använder oss av tjänster från Visma.

6. Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

7. Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

8. Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

9. Ansvarig för dataskydd
IT-ansvarig på Infinity Dimensions AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter och ser till att reglerna efterföljs.

10. Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Behöver du komma i kontakt med oss gällande GDPR?
Du når oss enklast genom att skicka ett mail till contact@infinitydimensions.se